Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Opplæring til pasienter og pårørende

Sykdom påvirker hele familien. God opplæring vil bidra til bedre ivaretakelse i behandling, og til å forstå og lære å håndtere en ny livssituasjon relatert til egne eller pårørendes helseutfordringer.

Foto: Shutterstock

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst har i samarbeid med helseforetak i regionen utviklet en ressursside om digital pasient- og pårørendeopplæring.

Hvorfor er dette viktig?

Sykdom påvirker hele familien. God opplæring til pasienter og pårørende voksne, ungdom og barn vil kunne bidra til bedre ivaretakelse i behandling, og til å forstå og lære å håndtere en ny livssituasjon relatert til egne eller pårørendes helseutfordringer. Informasjon og opplæring gir både trygghet og forutsigbarhet i eksempelvis akutte situasjoner, samt kunnskap og ferdigheter til å forstå og håndtere kortvarig og langvarig sykdom.

Pasienter og pårørende har behov for å oppleve tillit i relasjoner, forstå hva som skjer med seg selv og nærpersoner og å lære hvordan en best kan leve med helseutfordringer.

Viktige forutsetninger for god kommunikasjon mellom helsepersonell, pasienter og pårørende er å bli møtt med empati, bli anerkjent som en ressurs og å kunne delta aktivt som en likeverdig part. Et samarbeid mellom helsepersonell og pasienter vil være avgjørende for å tilpasse informasjon og opplæring til pasientens helsekompetansenivå, og for å kunne ivareta hva som er viktig for den enkelte. Pasienter og pårørende trenger kunnskap og ferdigheter for å kunne stille spørsmål og være en aktiv deltaker i egen behandling.

Pasient- og pårørendeopplæringen skal sikre at pasienter og pårørende får tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å ivareta egen helse, og settes i stand til å håndtere helseutfordringer.

Hensikten er å fremme økt effekt av behandling, informerte valg, læring, mestring og livskvalitet.

Klikk her for å åpne ressurssiden

Alle fagartikler