+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Pakkeforløp i psykiatri og rus- hva innebærer dette for fastlegen?

Når du som fastlege mistenker alvorlig psykisk lidelse henvises pasienten til psykisk helsevern med pakkeforløp. Når henvisningen blir vurdert i spesialisthelsetjenesten, vil det bli tatt stilling til hvilket pakkeforløp pasienten bør følge.

Det er anbefalt at henvisninger til pakkeforløp for psykisk helse og rus baseres på «den gode henvising» med bruk av TIPS (last ned dokument i fanen til høyre).  Dette for å sikre best mulig kartlegging av pasienten der somatisk sykdom også er tatt stilling til. Blodprøver og andre somatiske undersøkelser skal vedlegges der det vurderes som relevant. Helsedirektoratet har med pakkeforløpet laget retningslinjer som gir økt fokus på sammenhengen mellom psykisk sykdom og somatisk sykdom og levevaner.

Der spesialisthelsetjenesten trenger utfyllende opplysninger om pasienten anbefales de å kontakte fastlege. Dersom fastlege mottar relevante prøvesvar eller andre viktige opplysninger knyttet til pasientens helse bør dette ettersendes.

Spesialisthelsetjenesten har fått mer spesifikke tidskrav der forløpstiden for basis utredning fra første fremmøte til klinisk beslutning er 6 uker og forløpstid  fra klinisk beslutning etter basis utredning til klinisk beslutning etter utvidet utredning er nye 6 uker.

Spesialisthelsetjenesten anbefales å holde fastlege fortløpende oppdatert om utredning og behandlingsplan underveis i pakkeforløpet.

Epikrise skal inneholde råd om oppfølging, herunder somatisk helse og levevaner samt videre bruk av psykofarmaka.