Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Prate Smile Løfte

Hva gjør du om du mistenker hjerneslag?

Foto: ShutterstockFoto: Shutterstock

Hjerneslag defineres av Verdens helseorganisasjon (WHO) som en plutselig oppstått fokal eller global forstyrrelse i hjernens funksjoner av vaskulær årsak som vedvarer i mer enn 24 timer eller fører til død .

Hjerneslag rammer hvert år ca. 12.000 personer i Norge. Det er den tredje hyppigste dødsårsaken, og er en dominerende årsak til alvorlige funksjonsnedsettelser. Hjerneslag har derfor store konsekvenser både for den enkelte som rammes, for pårørende, og for helsetjenesten og samfunnet.

Foto: Helsedirektoratet

Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. En enkelt test kan redde liv. Mistenker du hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:

  • PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning.
  • SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene.
  • LØFTE – prøv å løfte begge armene.

Det er viktig å komme raskt til sykehuset for å unngå skader. Hvert minutt teller (Helsenorge).


Fokale forstyrrelser i hjernen kommer til uttrykk i form av nevrologiske utfall som lammelser, sansetap, taleforstyrrelser eller bevissthetsforstyrrelser. Med vaskulær årsak menes at årsaken til hjerneslaget er svikt i blodtilførselen til deler av hjernen eller blødning i hjernen.

Hjerneslag omfatter:

  • Hjerneinfarkter (85-90%) som oppstår som følge av en blodpropp .
  • Hjerneblødninger (10-12%) som oppstår som følge av blødning ved at en blodåre i hjernen brister, og blodet danner en blodansamling i området som er rammet.
  • I tillegg kommer hjernehinneblødninger (3-5%) som er en akutt blødning fra store og middelsstore pulsårer inne i skallen, men utenfor selve hjernen (Landsforeningen for slagrammede, LFS).

Ingen kan forsikre seg mot å få hjerneslag, men alle kan redusere sjansene for å bli rammet. Risikofaktorene for hjerneslag er de samme som for mange andre alvorlige sykdommer, som for eksempel en del krefttyper, demens og andre hjerte- og karsykdommer.


Lenker for å lære mer om hjerneslag:

Alle fagartikler