+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Filmkartotek Psykologhjelp

Norsk psykologforening tilbyr på sin nettside en rekke korte filmer innenfor områdene normalpsykologi, psykiske lidelser og plager, og organisasjonspsykologi.

Filmene er laget for et allment publikum om psykologi, normalutvikling og psykiske plager/lidelser. Det faglige innholdet står for den enkelte bidragsyters egen regning

Klikk her for å komme til Norsk psykologforenings filmkartotek.