Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Oppfølging av barnehage-barn ved sorg

Barnehagens støtte og oppfølging av barn i sorg har stor betydning for deres fungering og utvikling.

Barnehagens støtte og oppfølging av barn i sorg har stor betydning for deres fungering og utvikling. Det å bli møtt med forståelse og trygghet både for barn og foreldre er helt nødvendig for en god sorgprosess.

Rettigheter etter Rammeplanen

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov. Gjeldende rammeplan stadfester de rettigheter som alle har etter dagens lovverk for barnehager. Foresatte og barn skal bli møtt med respekt av personalet i forhold til opplevelsen av sine problemer. Foreldre må også bli informert om ulike hjelpeinstanser i kommunen.

Hva er det viktig å tenke på i forhold til barnets sorg i barnehagens hverdagsliv?

For små barn går sorg og hverdagsliv hånd i hånd. Det er alltid vesentlig å først vurdere basale ting som om barnet får i seg mat nok, om de får sove, og om de orker å være sosiale med andre barn, når man skal kartlegge behov og tiltak for å støtte en god sorgprosess.

Vanlige områder små barn ofte strever med er:

  • Avskjed i leveringssituasjonen og separasjonsangst.
  • Stort behov for å ha en trygg tilknytningsperson blant de ansatte og holde fysisk nærhet til denne under hele barnehagedagen.
  • Lite toleranse i samvær og lek med andre barn, bli for sint og ha vansker med å regulere følelser.
  • Slitenhet, vondt i kroppen og følelse av å være syk.
  • Ikke lenger ville eller orke turdager, utflukter, eller samvær med mange andre barn enn de faste på avdelingen.
  • Dyp tristhet når de ser andre barn være med den de selv har mistet, for eksempel se andre barns fedre, andre barns småsøsken, når de selv har mistet far eller søsken.
  • Så skifte mellom sorguttrykk og ikke etter situasjoner, slik at atferd de viser kan variere stort mellom hjem og barnehage.
  • Stor utrygghet ved overgang mellom avdelinger eller til skole.

Vi anbefaler at de ansatte nært barnet har hyppige samtaler med hjemmet i lang tid, ved alvorlig sykdom og etter tapet. Det kan være seg en telefon noen minutter hver uke, eller kontaktbok som sendes frem og tilbake. For foreldre er det trygghetsskapende å både få høre om det som går fint og tilhører barnets vanlige hverdagsliv, men også det som er uttrykk for sorg eller det barnet strever med. Bare ved å tematisere begge kan barnehagen vise at de ser barnet i hele dets livssituasjon.

For mer utfyllende informasjon om sorg og reaksjoner hos små barn, se ”Når de minste sørger” – et hefte om sorg og støtte til barn under seks  år.

Alle fagartikler