Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Refleksjonshåndbok for helsepersonell

For deg som er interessert i å bedre praksis i møte med pasienter og pårørende med annen kulturell bakgrunn enn den vi selv har.

Foto: Fra Refleksjonshåndbok for helsepersonell, OUS

For mange av oss kan det være vanskelig å vite hvordan vi skal møte en pasient eller pårørende med en annen kulturell bakgrunn enn vår egen. Det kan være behov for mer kunnskap og noen verktøy for å kunne bedre dette møte.

Under  kan du lese om, og laste ned, Refleksjonhåndbok for helsepersonell. Denne håndboken skal bidra til å bedre praksis når det gjelder møte mellom helsepersonell og pasienter med annen kulturell bakgrunn enn den vi selv har.

Seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester ved OUS har utviklet en refleksjonshåndbok for helsepersonell som har til formål å legge til rette for faglige refleksjoner om flerkulturelle utfordringer for helsepersonell på sykehus. Mange av oss kan oppleve det utfordrende å møte pasienter eller pårørende med annen kulturell bakgrunn enn det vi selv har. Det kan være fordi vi er usikre på hvordan ulike «kulturelt» definerte behov skal forstås eller møtes. Andre ganger hindrer vår forforståelse oss i å møte pasienter ut ifra deres egne forutsetninger og behov.

Systematisk refleksjon rundt disse utfordringene gir ikke nødvendigvis entydige svar, men åpner for et mer våkent eller kritisk blikk på hva det er behov for å spørre pasienter om og hvordan. Dette tror vi setter helsepersonell i stand til å sikre mer likeverdige helsetjenester.

Hvem kan delta i en refleksjonsgruppe?

Å være med i en refleksjonsgruppe er frivillig, og ingen forkunnskaper er nødvendig for å delta. Refleksjonsgrupper kan gjerne organiseres på tvers av profesjoner og avdelinger, eller i en avdeling med deltakere med samme profesjonsbakgrunn.

Refleksjonsgruppa trenger en tilrettelegger

I en refleksjonsgruppe er det viktig at en person har ansvar for at gruppa følger det metodiske verktøyet som blir beskrevet i Refleksjonshåndboka. Dette er gruppas tilrettelegger. En tilrettelegger har også et særskilt ansvar for å sikre at alle kommer til orde. En tilrettelegger er ikke en faglig veileder. Du trenger derfor ikke ha spesiell fagkunnskap om temaene som tas opp for å gjøre denne oppgaven. Du kan få gode tips i Refleksjonshåndboka til hvordan du kan være en tilrettelegger.

Noen anbefalinger:

  • En refleksjonsgruppe bør møtes jevnlig (hver 3-6 uke)
  • En refleksjonsgruppe bør ha faste medlemmer, som forplikter seg til å delta hver gang
  • En refleksjonsgruppe kan bestå av 4-8 deltakere
  • Et refleksjonsgruppemøte bør vare en og en halv time
  • Det er frivillig å delta i en refleksjonsgruppe
  • Alle bør få erfaring med å dele en flerkulturell utfordring i gruppa

 

Last ned Refleksjonshåndboken her.

Alle fagartikler