Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Rehabilitering – en intro

Her finner du en kort intro og nyttige lenker om rehabilitering.

Foto: Shutterstock

Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet og finne ut hvordan man skal mestre en ny livssituasjon. 

Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider. Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i pasientens eget hjem, og at pasienten får et aktivt og deltakende hverdagsliv.

Les mer om oppdrag og ansvar for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten på Helsedirektoratets hjemmesider her.

I vår region har Sunnaas sykehus fått i oppdrag og drive den regionale koordinerende enheten for rehabilitering i Helse Sørøst. På RKE nettsiden finnes informasjon om rehabiliteringstilbud som finnes, om ulike læringsressurser, og om ReHabiliteringstelefonen – 800 300 61 – som er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester. Her finner du mer informasjon om denne tjenesten.

RKR – Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering, er også underlagt Sunnaas Sykehus. Kompetansetjenesten driver ulike rehabiliteringsnettverk, og andre tiltak for fagpersoner som jobber med rehabilitering. De arrangerer dessuten den regionale rehabiliteringskonferansen hver høst. Klikk her for å komme til deres hjemmeside hvor du blant annet finner digitale læringsverktøy og informasjon om forskning og fagutvikling.

Andre nyttige nettressurser for fagpersoner:

Alle fagartikler