Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Rehabilitering i kommunen

Her finner du informasjon om hva tjenestetilbudet for rehabilitering i kommunene bør være.

I denne artikkelen vil du kunne finne nyttige ressurser og oversikt over rehabiliteringstilbud i kommunene. 

Kommunal rehabilitering

En forutsetning for et godt rehabiliteringstilbud er koordinering og samarbeid mellom tjenestene. Det gjelder internt i kommunene og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Derfor vil et godt kommunalt tilbud og et godt tilbud for brukerne ikke bare kreve større kapasitet, men fremfor alt endrede arbeidsformer og innretning av tilbudet både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det er også behov for større faglig bredde og bred kompetanse på et høyere faglig nivå hos tjenesteyterne i kommunene. Tjenestene må støtte opp under og utløse alle de ressurser som ligger hos brukerne, deres familier og sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet.”

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2017)

Her finner du informasjon fra Helsedirektoratet om hva tjenestetilbudet for rehabilitering i kommunene bør være.

Kommunene har ulike rehabiliteringstilbud. Noen kommuner har egne rehabiliteringsenheter, andre har rehabilitering i korttidsavdelinger i sykehjem. De fleste kommuner har tilbud om hverdagsrehabilitering i hjemmet. Målgruppen er eldre som har fått et brått eller langsomt fall i funksjon. Innhold og metodisk tilnærming er den samme som for øvrig rehabilitering.

Satsingen på hverdagsrehabilitering innebærer at omsorgstjenestens brukere tilbys strukturerte og målrettede tiltak for å vinne tilbake funksjons- og mestringsevne fremfor kompenserende tjenester. Valg av tiltak baseres på tverrfaglig kartlegging av behov, ressurser og mål. Dette etterfølges av tidlig oppstart av intensive treningstiltak.

Her er noen gode eksempler på rehabiliteringstilbud fra en kommune og en bydel i vårt område:

Her finner du oversikt over rehabiliteringstilbudet i alle kommunene i Ahus sitt opptaksområde

Alle fagartikler