Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Rehabilitering på Ahus

Her finner du informasjon om sykehusets rehabiliteringstilbud.

Illustrasjon

Akershus universitetssykehus HF har rehabiliteringstilbud til ulike pasientgrupper, både døgntilbud og polikliniske tilbud. I tillegg er det læring- og mestringskurs som er en del av rehabiliteringsprosessen. Sykehuset har avtale med Helse Sør-Øst om tilbud på private opptreningsinstitusjoner.

Seksjon for nevrorehabilitering
Nevroklinikken inkluderer en sengepost med 18 senger for sub-akutt rehabilitering etter akutt sykdom, og en poliklinikk med tilbud om kontroller med kognitiv utredning, gruppe/skoletilbud, kartlegging av funksjon og videre oppfølging.

Behandlingstilbudet er tverrfaglig rehabilitering  for  spesielle pasientkategorier, vesentlig hjerneslag, samt noe ambulerende virksomhet.

Her finner du velkomstbrosjyren fra Seksjon for nevrorehabilitering.

Koordinerende enhet 
Funksjonen koordinerende enhet (KE) og tjenestene individuell plan (IP) og koordinator skal sikre at pasient/bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre pasientmedvirkning og innflytelse, og styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og pasient/bruker og evt pårørende, samt styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer i helse- og omsorgstjenesten.

Her kan du se nettsiden til Koordinerende enhet

Alle fagartikler