Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus
Innlandet
Østfold
Vestfold

Ressursbanken hos KS

Ressursbanken hos KS gir nyttige fagressurser innen velferdsteknologi

Illustrasjon av hender på tastaturet til en laptop, omringet av digitale ikonerFoto: Shutterstock

Kompetansebroen Innlandet

Helsemyndighetene har lagt tydelige føringer på at teknologi skal effektivisere tjenestene når vi blir færre til utøve helsehjelp, mens behovene øker blant annet fordi vi blir flere eldre med hjelpebehov. Tjenester som tidligere har krevd fysisk oppmøte, kan for eksempel ytes ved videokonsultasjoner, oppfølging via sensorteknologi og behandlingsprogram kan bli nettbaserte. Medisinsk utstyr flyttes hjem til pasienten – ikke omvendt. Avstandsoppfølging gir allerede mange pasienter økt opplevelse av medvirkning og mestring.

Utviklingen går rasende fort, og det kan være utfordrende for den enkelte helsearbeider å holde seg oppdatert. For å spre informasjon om fagstoffet innen velferdsteknologi, har KS satt sammen «Ressursbanken». Her finner du mange korte og informative filmer som orienterer om hvordan teknologien virker innen ulike fagområder. Ressursbanken gir et innblikk i utviklingen, og kan bidra til økt forståelse for kompleksiteten i feltet.

Klikk her for å gå til Ressursbanken.

Alle fagartikler