Foto: Kjell Arne Bakke/FHI

Kunnskapsressurser om ernæring på Helsebiblioteket

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser på nett for helsepersonell.

For helsepersonell som er interessert i emnet ernæring – her er et utvalg kilder og ressurser som du finner på Helsebiblioteket.no.

Oppslagsverk
Et av de aller viktigste prinsippene i metoden kunnskapsbasert praksis er at vi bør, når vi leter etter svar på et spørsmål, begynne å lete i oppsummert forskning før vi begir oss i kast med enkeltstudier. Den aller mest oppsummerte, bearbeidede forskningen finner du i behandlingsanbefalingene i oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice, som Helsebiblioteket tilbyr nasjonal tilgang til.

UpToDate er et omfattende, amerikansk oppslagsverk som dekker over 10.000 emner innen 21 medisinske spesialiteter. I UpToDate må du søke på engelsk, og det er best å søke med enkle søkeord som sykdom, symptomer og behandling – og ofte får du forslag til hva du bør søke på: Begynner du f.eks. med søket «Diabetes p…» vil søkemotoren raskt foreslå «Diabetes prevention». Søketreffene du får vil være sortert etter relevans, og du kan gå inn for å lese et helt kapittel om emnet. Merk deg at helt nederst i de fleste kapitlene finner du «Related topics» – her finnes en regelrett skattkiste av kapitler som kan være relevant i forhold til det du har søkt på.

Fagprosedyrer på norsk
På Helsebiblioteket.no finner du også en samling kunnskapsbaserte fagprosedyrer på norsk innen forskjellige emner, blant annet om ernæring. Fagprosedyrene er utviklet og godkjente i de enkelte helseforetak, og er utarbeidet i henhold til faste kvalitetskrav. Med hver prosedyre følger litteratursøk, metoderapport og annet bakgrunnsmateriale som sørger for at alt som har med utarbeidelsen å gjøre er åpent tilgjengelig for alle.

Retningslinjer og veiledere
Helsebiblioteket.no samler en rekke veiledere og retningslinjer fra forskjellige aktører. Dette dreier seg om alt fra nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet, til retningslinjer og veiledere som er blitt til i andre norske fagmiljøer. Ta gjerne en kikk på listen. Her er noen viktige du finner under rubrikken ernæring:

Kunnskapsoppsummeringer
Cochrane Library er en database som inneholder oppsummert forskning, eller systematiske oversikter, om effekt av tiltak i helsevesenet. Her har arbeidsgruppene samlet all forskning de kan finne om et effektspørsmål, sammenstilt innholdet og vurdert det. I Cochrane Library kan du enten søke i søkefeltet, eller bla gjennom oversikter sortert etter henholdsvis emne eller etter hvilken arbeidsgruppe som har utarbeidet oversikten. For å få et raskt overblikk over en systematisk oversikt, se gjerne på abstraktet med dets «Plain language summary».

Emnesider
Helsebiblioteket huser en rekke emnesider. Under emneside for ernæring har vi samlet en del ressurser innen feltet. Her finner du, i tillegg til kildene som er nevnt over, en samling relevante tidsskrifter og andre nyttige lenker. Blant annet vil du finne en liste med lenker til en del praktiske verktøy som screeningverktøy, kartleggingsverktøy og e-læringsprogram, og også gode eksempler på prosjekter som gjennomføres ute i tjenesten..

Søketjenesten
Brenner du inne med et spørsmål om et tiltak virker eller ei? Søketjenesten i Folkehelseinstituttet gir helsepersonell, først og fremst dem som jobber i primærhelsetjenesten og som ikke har tilgang på egen bibliotektjeneste, hjelp til å finne svar på slike spørsmål om effekt av tiltak: Hvilke kostråd bør gis personer med rusproblemer for å hindre feil- og underernæring? Hvilken effekt har behandling av jernmangel uten anemi?

Det kan være vanskelig å søke etter litteratur, og ikke minst vite hvilke kilder man bør velge. Bibliotekarene i Søketjenesten søker i et utvalg gode kilder til oppsummert forskning, og viser deg hvordan de søker i de enkelte databasene. Her kan du finne gode søketips!

Du får ikke et ferdig utarbeidet svar, men du får lenker inn til tekster du selv må lese og vurdere relevansen på. Svarene blir publisert på Helsebibliotekets sider.

Primærforskning og fordypning
Det er ikke alltid du finner oppsummert forskning på akkurat det temaet du er ute etter. Da er det på tide å henvende seg til primærforskning for å finne ut av hva som har blitt gjort av studier på feltet, og for å finne svar. CINAHL er et eksempel på en slik referansedatabase som inneholder referanser til litteratur om sykepleie, fysioterapi, ernæring med mer. Her er gjerne ikke utfordringen at det er lite litteratur å hente fram, i referansedatabasene er det heller slik at vi får alt for mange treff. CINAHL er en kilde som krever pålogging, finn mer informasjon om pålogging her.

Det er heller ikke nødvendigvis enkelt å søke i slike databaser – husk derfor at det finnes søkeveiledninger som hjelper deg litt på vei. Du finner en liste over både filmer og skriftlige veiledninger til kunnskapsressurser på Helsebiblioteket.