Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Senter for medisinsk etikk

Her finner du verktøy og metoder for å bedre etikk-kompetanse og etisk bevissthet på egen arbeidsplass.

Foto: Shutterstock

Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo er av Helsedirektoratet tillagt et langsiktig ansvar for å styrke etikk-kompetanse og etisk bevissthet i spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenestene i kommunene gjennom forskning, evaluering, undervisning og veiledning. Prosjektet kalles Etikk i helsetjenesten

På prosjektets nettsider finner du lenker til mye nyttig informasjon og verktøy til de som jobber med etikkarbeid i helse- og omsorgtjenestene. Nedenfor finner du en oversikt over noen viktige områder.

Klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten

Opplever du som helsepersonell situasjoner der du må foreta etiske vurderinger i pasientbehandlingen? Dersom det etiske dilemmaet er vanskelig å håndtere, kan saken drøftes med en klinisk etikk-komite (KEK) som kan belyse flere sider av saken og gi råd på forespørsel. Alle norske helseforetak skal ha en KEK. SME bistår komiteene med kompetanseheving og veiledning. Kontaktinformasjon til komiteene finner du her.

Etikk i kommunehelsetjenesten

Vurderer din kommune å opprette en klinisk etikk-komité eller et etisk råd? En slik komite kan fungere som et “nav” for kommunens etikkarbeid. Komiteen kan fungere som styringsgruppe for etikkarbeidet, ved å stå for kursing og veiledning av etikkveiledere på tjenestestedene, samt arrangere etikkseminarer for ansatte. Komiteen har også en viktig oppgave i å drøfte etikksaker som tjenestene ønsker bistand til. SME bistår komiteene ved etablering og gir tilbud om kompetanseutvikling. Se her for generelle råd til hvordan starte etikkarbeid i kommunehelsetjenesten.

Etikkrefleksjon i psykiske helsetjenester

Helsepersonell innen psykiske helsetjenester står ofte overfor etiske dilemmaer og utfordrende situasjoner. Erfaring og forskning viser at systematisk etikkrefleksjon kan være til hjelp. SME har utarbeidet et ressurshefte som gir praktisk veiledning for helsepersonell som arbeider med systematisk etikkrefleksjon i psykisk helsevern. Heftet kan også være til hjelp for de som ønsker å starte opp med etikkrefleksjon i somatiske helsetjenester.

Etikk ved livets slutt

Etiske dilemmaer og utfordringer som knytter seg til spørsmål om begrensning av livsforlengende behandling er et tema som drøftes hyppig i klinisk etikk-komiteer. SME har på oppdrag fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet utviklet en nasjonal veileder for beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling.

Ønsker du mer informasjon, eller er det noe du lurer på, kan du kontakte SME/Etikk i helsetjenesten på info-etikk@helsam.uio.no. 

Alle fagartikler