+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Strategi for seksuell helse (2017-2022). Snakk om det!

Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)

God seksuell helse er en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter. Og for første gang samles arbeidet  for seksuell helse i en felles strategi. 

Det siste tiåret er det gjort store fremskritt i arbeidet for å bedre seksuell helse i den norske befolkningen, og seksuell helse blir i større grad blitt omtalt og vektlagt  som en del av folks generelle helse. Samtidig har det blitt mer synlig at tjenestene i varierende grad fanger opp og imøtekommer dette.

Regjeringen har lagt frem strategien “Snakk om det!” for seksuell helse (2017-2022), og tar utgangspunkt i at seksualitet er en helsefremmende ressurs i alle livsfaser, og at individets handlingskompetanse for å ivareta god seksuell helse bidrar til god livskvalitet og god helse for den enkelte.

Les strategien her