Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Foto: Shutterstock

Tannhelse- undersøkelse av tenner og munnhule

I denne artikkelen finner du nyttige presentasjoner, filmer og nettressurser vedrørende temaet tannhelse og eldre/pleietrengende. Disse verktøyene kan brukes til ulike faglunsjer, fagdager og lignende i din avdeling/enhet.

Benytt gjerne innholdet  i forbindelse med undervisning om ernæring, da tannhelse status kan påvirke ernæringen.

Presentasjoner om tannhelse

Presentasjonene er laget av folkehelsekoordinator og tannpleier Rigmor Moe. Moe er også deltager i arbeidsgruppen i ernæring i regi USHT Akershus.

Presentasjonene handler om tannhelse og undersøkelse av munnhule. De kan brukes til egen kunnskapsoppdatering, men de er også lagd for å kunne brukes i undervisning av pleiepersonell.

Presentasjonene er laget for de som blant annet er munnstellkontakt eller  helsepersonell som har mer inngående kunnskap og interesse for ernæring og tannhelse, samt annet fagpersonell som underviser i temaet.

  • Hvordan undersøke munnhulen” er en mer spisset presentasjon om temaet. Denne kan gjerne brukes i undervisningen av mindre grupper med pleiepersonell med hensikt at alle skal sitte igjen med samme forståelse av hvordan vi undersøker munnhulen og hva vi ser på/ser etter.

Film om munnstell

Filmen er fra Hospice Lovisenberg og er ment til opplæring av helsepersonell. Den handler om munnstell med fokus på munntørrhet og såre slimhinner. Filmen er også innom tema “munnstellkontakt”. En munnstellkontakt er som «brenner for» munnstell og tar ansvar for bl.a. opplæring av pleiepersonell i dette og har kontakt med tannhelsetjenesten.

Mer om tannhelse