Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Systematisk arbeid med etikk er et viktig område i arbeidet med kvalitetsforbedring.

Systematisk arbeid med etikk er et viktig område i arbeidet med kvalitetsforbedring. Her finner du noen eksempler på verktøy og metoder i utvikling av kompetansen i etikk.

Etikksatsingen i KS

Dette er en nasjonal satsing som bistår kommunene regionalt og lokalt gjennom regionale etikkveiledere. Oppdragsgiver er HOD og KS er drifter. Etikksatsingen er forankret i Kompetanse løft 2025 og Meld. st. 24 Lindrende behandling og omsorg. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgtjenestene, og har gjort det siden 2007. Praksisnær etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid skal være en naturlig del av helse- og omsorgstjenestens kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid. Etikksatsingen har et formelt samarbeid med Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, slik at vi sammen har et nasjonalt ansvar for etisk kompetanseheving i helse- og omsorgstjenestene.

Satsingens regionale etikkveiledere har ansvar for oppfølging av regionale nettverk og oppdrag i kommunene. De regionale veilederne har bred kompetanse, kjenner regionen godt siden de selv bor og arbeider i den.  USHT’er, regionale nettverk, kommuner kan ta kontakt med leder av Etikksatsingen, Christine Haga Sørlie, på mail chs@ks.no eller direkte med veileder i regionen for å diskutere oppdrag som innlegg på fagdager, metodekurs, lederkurs eller lignende. Satsingen har også utviklet metoder og verktøy for etisk refleksjon i samarbeid med fagmiljøer og kommunene. Disse ligger på nettsiden vår. Her ligger det også webinar, artikler, kronikker med mer.

Erfaring og forskning tyder på at etisk refleksjon bidrar til at helse- og omsorgstjenestene finner nye og bedre løsninger, styrker ansattes faglige bevissthet og bidrar til at virksomhetene jobber systematisk med holdningsskapende arbeid.

Les mer her.

Filmer

Filmer kan være et godt utgangspunkt for læring, for etisk refleksjon, refleksjon over egen praksis og for å kjenne igjen egne utfordringer. Det er lagt inn flere korte filmer på denne temasiden som et godt utgangspunkt for etisk refleksjon.

Spørsmål til refleksjon etter at du har sett filmen:

  • Hva handler dette om?
  • Hva er dilemmaet her?
  • Hva kjenner du igjen fra egen praksis?

Mer verktøy og  informasjon

Da kan du gå inn på sidene til Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Her vil du blant annet finne flere veiledere, nettkurs og kasustikker. Prosjektet “Samarbeid om etisk kompetanseheving” har utviklet flere verktøy som kan være nyttige for å øke etisk bevissthet og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene. Se også verktøy og metoder på KS sine nettsider.

 

Alle fagartikler