Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Tuberkulose

Om tuberkulose på flere språk og om tuberkulosekoordinatorer.

Foto: Shutterstock

Tuberkulose skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. I de fleste tilfeller oppstår sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens organer. Tuberkulose kan være en alvorlig sykdom hvis den ikke blir behandlet, men de aller fleste som får behandling blir helt friske.

Tuberkulose er lite smittsomt sammenliknet med mange andre sykdommer, og smitte forutsetter vanligvis tett samvær over tid. Tuberkulosesmitte skjer gjennom luftbåren spredning av tuberkulosebakterien fra en person med lungetuberkulose. Utendørs smitte forekommer svært sjelden (Folkehelseinstituttet (FHI)). 

Her vil du finne informasjon om tuberkulose fra FHI, om tuberkulose på flere språk fra LHL, og om tuberkulosekoordinatorer.

Fakta om tuberkulose fra FHI og Helsenorge

Tuberkulose – FHI

Tuberkulosescreening av flyktninger og asylsøkere – FHI

Tuberkulose – smitte, symptomer og behandling – helsenorge.no

Tuberkulose på mange språk

LHL Internasjonal har som hovedmål å bekjempe tuberkulose og stoppe smittespredningen i samfunnet gjennom å:

  1. sikre rett til liv og helse for tuberkuloserammede
  2. sikre brukermedvirkning for tuberkulosesyke
  3. hindre at tuberkulosesyke blir diskriminert

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal) ble opprettet av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 1. januar 2013. de har laget flere informasjonsfilmer om tuberkulose på flere språk.

Informasjon om tuberkulose på mange språk

Tuberkulosekoordinator

Intensjonen med tuberkulosekoordinatorfunksjonen er å bidra til økt pasientsikkerhet ved å fremme samarbeid og dialog mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste innen forebygging og kontroll av tuberkulose.

Du finner kontaktinformasjon om tuberkulosekoordinator i ditt område ved å søke på sidene til ditt helseforetak.

Tuberkulosekoordinator samarbeider med spesialistene innen lunge-, infeksjon- og barnesykdommer, samt personell ved senter for laboratoriemedisin og bildediagnostisk senter. Tuberkulosekoordinator arbeider både system- og pasientrettet.

Eksterne samarbeidspartnere er kommune- og bydelsoverleger, helsesykepleiere, hjemmesykepleiere, fastleger, helsepersonell i asylmottak og fengsler, UDI og politi, samt annet smittevernpersonell eventuelt, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og landets TB-koordinatorer.

Tuberkulosekoordinator har følgende oppgaver:

  • Bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd, herunder at meldinger sendes som pålagt
  • Etablere behandlingsplan for pasienten i samarbeid med behandlende spesialist, pasient  og kommuneoverlege
  • Koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med behandlende spesialist og kommunehelsetjeneste
  • Overvåke forekomsten av tuberkulose i helseregionen
  • Delta i opplæring av personell

Informasjon om tuberkulose på Ukrainsk

I denne animasjonsfilmen fra Vestre Viken finner du nyttig informasjon om tuberkulose på Ukrainsk.

Denne filmen finnes også på en rekke andre språk.


Alle fagartikler