Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

USHT Viken (Akershus)

Her kan du lese om oppdraget til USHT Viken (Akershus)

Logo: USHT Viken(Akershus)Logo: USHT Viken (Akershus)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Akershus) (USHT) har et overordnet samfunnsoppdrag som pådriver for å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling, spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

Utviklingssentrene i Norge skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsningsområder med utgangspunkt i lokale behov. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og definerer samfunnsoppdraget med årlige satsningsområder. Lørenskog er vertskommune for Utviklingssenteret Viken (Akershus).

Utviklingssenteret har god dialog med helsepersonell og ledere innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene, utdanningene, sykehusene, forskning og myndighetene. Dette samarbeidet bidrar til gode møteplasser, dialog, samhandling og felles innsats hvor vi i fellesskap kan imøtekomme dagens behov og utfordringsbilde. For å bidra til å styrke fag- og tjenestekvalitet benytter Utviklingssenteret metoder som blant annet prosjektarbeid, nettverk og læringsnettverk. En slik måte å jobbe på gir en god kontaktflate og et unikt tverrfaglig overblikk over helsetjenesten i vår region.

Vår nasjonale visjon er: Utvikling gjennom kunnskap.

Spørsmål, innspill eller tilbakemeldinger?

Ta gjerne kontakt med oss som jobber i Utviklingssenteret om det er noe du lurer på.
Les mer om oss på våre lokale nettsider.
Her finner du blant annet handlingsplan og årsrapport. Du kan også følge oss på Facebook eller melde deg på våre nyhetsbrev

Alle fagartikler