Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Basisopplæring velferdsteknologi i Oslo kommune

Les mer om dette og se hvordan du melder deg på her.

Foto: Shutterstock

Oslo kommune har som mål at alle skal kunne bo i egen bolig så lenge de selv ønsker og så lenge det finnes mulighet for det.  Et ledd for å oppnå dette er å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som støttefunksjon i tillegg til den utøvende helsetjenesten.

Helseetaten har det operative ansvaret for å nå målet om at velferdsteknologi blir en integrert del av helse– og omsorgstilbudet i Oslo kommune. Det ble høsten 2016 satt ned en prosjektgruppe for å jobbe med kompetanse i velferdsteknologi og hverdagsmestring med representanter fra Helseetaten og Sykehjemsetaten i tett samarbeid med bydelene og helsehusene. Prosjektgruppens mandat er å utvikle og prøve ut et opplæringsprogram innen velferdsteknologi og hverdagsmestring i samarbeid med bydelene og helsehusene.

Målgruppen for opplæring er medarbeidere og ledere i helse- og omsorgstjenestene, fortrinnsvis i bydelene og helsehusene. Etter gjennomført basisopplæring skal medarbeidere ha kunnskap om hverdagsmestring og kunne identifisere velferdsteknologiske produkter og løsninger som underbygger mestring for den enkelte bruker. Medarbeidere skal også kunne informere om og motivere brukere til å ta i bruk velferdsteknologi.

—————————————————————————————————————————————————————

Basisopplæring er nå avsluttet og erstattes av nettkurset “Velferdsteknologi og hverdagsmestring på basisnivå” som er tilgjengelig på læringsplattformen KS Læring.

Temaene i nettkurset er:

  • Introduksjon
  • Hjelpefellen
  • Hverdagsmestring
  • Veldferdsteknologi og hjelpemidler
  • Velferdsteknologi for hjemmeboende i Oslo kommune
  • Roller og dokumentasjon i velferdsteknologi og hverdagsmestring
  • Lovverk og etikk
  • Suksessfaktorer i implementeringen

Finn informasjon og invitasjon til e-læringskurset her.

Det er publisert to statusrapporter for basisopplæringen i Oslo kommune:

  • Basisrapport fra juni 2018 finner du her.
  • Basisrapport for januar 2019 finner du her.

Kontaktinformasjon Helseetaten:

Siri Homelien,
Spesialkonsulent
Seksjon for kompetanse og tjenesteutvikling
Epost: siri.homelien@hel.oslo.kommune.no

Alle fagartikler