+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Ventesorg – en naturlig reaksjon

Denne artikkelen, fra tidsskriftet til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, er et intervju med psykolog Einhild Selnes ved Seksjon for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus.

Sorg oppfattes som en naturlig reaksjon ved tap. Når vi selv eller noen av våre nærmeste får en uhelbredelig og dødelig sykdom, kan mange av de samme reaksjonene oppstå. Begrepet ventesorg tas i bruk av stadig flere.

Les artikkelen her.