Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Verktøy, anbefalinger og veiledninger

En hjelp til å bli bedre på velferdsteknologi

Foto: Shutterstock

KS har laget verktøy og veiledere som kan hjelpe kommunen til å bli bedre på velferdsteknologi. Materialet er utviklet sammen med kommunene. Her finner du ulike guider blant annet til digital hjemmeoppfølging, videokommunikasjon, behandling av helse- og personopplysninger og mye mer som kan være til stor hjelp på veien mot bedre og mer effektive tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, for pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne.

Direktoratet for e-helse har laget en samleside med anbefalinger for kommuner og leverandører om velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Helsedirektoratet har laget anbefalinger om velferdsteknologiske løsninger i kommunene og presenterer en oversikt over anbefalte løsninger på sine sider. De presenterer også Innovative anskaffelsesprosesser som er enklere å gjennomføre og som kan gi lavere risiko for dårlig tjenester.

Alle fagartikler