Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Innlandet

Metoder og verktøy for etisk refleksjon

KS har utarbeidet flere filmer som kan bidra til etisk refleksjon hos deg og din avdeling. Se filmene her.

Foto: Skjermdump KS film etisk refleksjon

Etisk refleksjon

Utdannelsene i helse- og omsorg er i stor grad verdibaserte. Etisk bevissthet og evne til å håndtere vanskelige moralske dilemmaer er faglige ferdigheter.  Etisk refleksjon styrker den enkelte ansattes forutsetning for å ta de riktigste avgjørelsene der og da, i situasjonen. Hele relasjonen mellom bruker og ansatt er viktig, ikke bare det rent medisinskfaglige. Å snakke om kompleksiteten i relasjonen mellom bruker og ansatt gir trygghet. Etisk refleksjon bygger opp etisk sensitivitet og verdibevissthet hos de ansatte, og er spesielt viktig der slitasje, autopilot og blind-sone har gjort sensitiveteten nummen. Etisk refleksjon styrker den grunnleggende etiske kompetansen: De må ha evne til å identifisere etiske utfordringer i ulike situasjoner, kunne reflektere over de etiske utfordringene og ha evne til å håndtere etisk vanskelige situasjoner i praksis.

Etisk refleksjon bidrar til å skape en kultur med rom for å stille spørsmål, gjøre feil, være usikker, lære av hverandre og utvikle seg i takt med erfaringer. Det er de ansatte nærmest sengen som tar imot pasienter og deres pårørendes reaksjoner, og som tidvis føler seg presset til å gå utover hva de regner som faglig forsvarlig og egne grenser. Det må finnes rom for å snakke om mangfoldet av menneskelige utfordringer. Dette styrker pårørende-samarbeid og bruker-involvering. Verdibevissthet er bedre enn verdi – ubevissthet. Dette henger sammen med at bevissthet generelt gir større muligheter for læring og å finne innovative løsninger, enn ubevissthet. Etisk refleksjon gir også beslutningsstøtte i krevende medisinske valg og prioriterings-situasjoner.

Etikksatsingen i KS

Etikksatsingen sin hovedbok er Etikkhåndboka. Den kom i ny utgave i 2020. Satsingen har noen større modeller for etisk refleksjon som står i boka, og en modell som heter 6-trinnsmmodellen (SME-modellen/Etisk sjekkliste). Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Senter for medisinsk etikk og er særlig laget med tanke på tjenestene i kommunene. Det er også andre modeller som gir andre resultat enn handlingsalternativ, og metoder som egner seg for organisasjonsetikk/hverdagsetikken. Satsingen har også enklere metoder for de gangene tiden ikke strekker til for en av hovedmodellene.

Verktøy

Her er lenke til noen verktøy:

Veileder til 6-trinns modellen

Skjema for 6-trinnsmodellen. Ligger tilgjengelig også i word-format

Den lille etikkveilederen

Refleksjonsboka for etisk lederskap

Finn flere verktøy, e-læringsverktøy og filmer her .

Episode 1: Selvbestemmelse

Under finner du fire filmer som handler om selvbestemmelse. Filmene bygger på case i film 1 (Martin vil ikke ta medisiner) og tar for seg ulike utfordringer sykepleierne møter på i denne situasjonen.

Martin vil ikke ta medisiner

Hvordan håndtere at Martin ikke vil ta medisiner?

Hvilke verdier og hensyn er viktige her?

Hvorfor etisk refleksjon er viktig
.

Episode 2: Respekt og holdninger

Martin har kommet på sykehjem. Under finner du fem filmer som utspiller seg på sykehjemmet Martin har kommet på og utfordringer rundt spisesituasjonen og håndtering av dette.

Verdier på spill: Mating av flere

Verdier på spill: Martin vil ikke spise

Martin dør

Verdier på spill: Utagerende adferd

Hvordan håndtere at Martin ikke vil spise

Episode 3: Hverdagskultur

I filmene under får vi et innblikk i kulturen som har vært på sykehjemmet Martin har bodd på, og hvilken lærdom sykehjemmet har gjort seg og hvilke tiltak som er iverksatt for å bedre arbeidet rundt etiske problemstillinger.

Martin er død.  Møte med pårørende
.

Hvordan jobbe med etisk refleksjon og organisasjonsetikk

KS har også flere gode verktøy og metoder for etisk refleksjon på sine sider. Blant annet Den lille etikkveilederen. Se mer her.

Alle fagartikler