Foto: Skjermdump KS film etisk refleksjon

Verktøy for etisk refleksjon

Samarbeid om etisk kompetanseheving er nå en nasjonal satsing som skal bistå kommunene lokalt og regionalt. Målsetningen er at de ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal få grunnleggende kompetanse i fagetikk, og styrke brukernes opplevelse ivaretagelse av deres verdighet og integritet.

Samarbeidet om etisk kompetanseheving finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og driftes av KS. I forbindelse med denne satsningen har KS produsert og oppdatert flere filmer som kan bidra til etisk refleksjon.

Filmene er delt inn i tre episoder med flere scener. Ta for deg episodene kronologisk og reflekter over utfordringene i filmene.Få mer informasjon og les om utarbeidelsen av filmene her 

Episode 1: Selvbestemmelse

Under finner du fire filmer som handler om selvbestemmelse. Filmene bygger på case i film 1 (Martin vil ikke ta medisiner) og tar for seg ulike utfordringer sykepleierne møter på i denne situasjonen.

Martin vil ikke ta medisiner

Hvordan håndtere at Martin ikke vil ta medisiner?

Hvilke verdier og hensyn er viktige her?

Hvorfor etisk refleksjon er viktig
.

Episode 2: Respekt og holdninger

Martin har kommet på sykehjem. Under finner du fem filmer som utspiller seg på sykehjemmet Martin har kommet på og utfordringer rundt spisesituasjonen og håndtering av dette.

Verdier på spill: Mating av flere

Verdier på spill: Martin vil ikke spise

Martin dør

Verdier på spill: Utagerende adferd

Hvordan håndtere at Martin ikke vil spise

Episode 3: Hverdagskultur

I filmene under får vi et innblikk i kulturen som har vært på sykehjemmet Martin har bodd på, og hvilken lærdom sykehjemmet har gjort seg og hvilke tiltak som er iverksatt for å bedre arbeidet rundt etiske problemstillinger.

Martin er død.  Møte med pårørende
.

Hvordan jobbe med etisk refleksjon og organisasjonsetikk

KS har også flere gode verktøy og metoder for etisk refleksjon på sine sider. Blant annet Den lille etikkveilederen. Se mer her.