Verktøy og materiell

I denne artikkelen finnes noen tilgjengelig verktøy og materiell som kan benyttes i arbeidet med å øke kunnskap og innføre gode rutiner for ernæringsarbeidet.

Presentasjon om «Ernæringskartlegging og tiltak ved underernæring»

Arbeidsgruppen for ernærningsnettverket i regi Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus har laget en presentasjon om «Ernæringskartlegging og tiltak ved underernæring» som vil kan benyttes av ressurspersoner innen ernæring eller annet helsepersonell i undervisning for sine kollegaer.

Innholdet i presentasjonen kan også brukes for helsepersonell som ønsker å oppdatere seg på tema selv.  Presentasjonen finner du her.

Kostverktøyet

Kostverktøyet er en nettside med god og kvalitetsikker informasjon og verktøy til helsepersonell som jobber med overvekt og fedme hos barn og unge. Her finner du nasjonal faglige retningslinjer, samtaleverktøy, faktaark, kostholdsplanlegger m.m.

Siden er utarbeidet av Helse Midt-Norge og eies av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (OBECE) ved St Olavs hospital. Kostverktøyet støttes av Helsedirektoratet og kliniske ernæringsfysiologers forening tilknyttet Forskerforbundet (KEFF). Siden blir årlig oppdatert.

God ernæringspraksis til personer med utviklingshemming

Med egne ressurser og  med midler fra Helsedirektoratet utviklet USHT Hordaland, Bergen kommune og Lindås kommune, i 2017, en ernæringsstrategi for personer med utviklingshemming. Målet med strategien er å øke kunnskap om ernæring hos ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming.

«Trå lekkert»

«Trå lekkert» er en kompetansepakke utviklet av Helseetaten mellom 2012-2014 og er fortsatt gjeldende. Målet med «Trå lekkert» er å øke kompetansen på å forebygge og behandle underernæring, spesielt i hjemmetjenesten.

Ulike yrkesgrupper i pleie- og omsorgstjenesten skal kunne ha utbytte av kompetansehevingspakken. Brukernes behov og ønske for mat og måltider står i fokus. Gjennom dette ønsker vi å bidra til helse og trivsel blant pleie- og omsorgstjenestens brukere.

De enkelte delene av kompetansehevingspakken kan settes sammen eller brukes hver for seg. Uavhengig av om du har 10 minutter eller en halv dag å bruke på kunnskapsoppdatering innen ernæring, kan kompetansehevingspakken benyttes.

Måltidsrutiner for sykehjem

Måltidet er et sosialt fellesskap for beboere på sykehjem. Måltidsopplevelsen påvirkes av hvordan maten bys frem og hvordan personalet kommuniserer med beboer og opptrer under måltidet. Lørenskog kommune har utarbeidet en egen rutine for mat og måltider i sykehjem, der man får konkrete tips og råd for hvordan måltidet bør gjennomføres.

Rutinen for mat og måltider finner du her.

Se Helsedirektoratet sin idebank for flere gode eksempler og verktøy i arbeidet med ernæring til eldre og personer med psykisk utviklingshemming, her.

I fanen til høyre kan du laste ned Kosthåndboken fra Helsedirektoratet (2012) som er et et godt verktøy i arbeidet mot ernærings-arbeidet hos pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten.