+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Featured Video Play Icon

Avansert hjemmesykehus for barn

Avansert hjemmesykehus (AHS) for barn på Akershus universitetssykehus gir trygg behandling og god pleie der pasienten bor.  AHS jobber i nært samarbeid med familie og kommune. 

Barn og familier har det som regel best hjemme, spesielt ved sykdom. Barnet tilfriskner raskere og hverdagen kan i større grad opprettholdes. Barn har også mindre fokus på sykdom når de er hjemme, og de kan ha økt tilstedeværelse i skole/barnehage og foreldre kan være mer i jobb.

Kompetansebroen fikk være med spesialsykepleier på AHS, Hege Torp, da hun var hjemme hos en familie de har fulgt opp lenge.

Tre år gamle Mille Enea har en svært sjelden sykdom, kalt pseudohypoaldosteronemi, som krever mye oppfølging. Familien fikk tidlig i sykdomsforløpet vite om AHS og ønsket høre mer om tilbudet.

Det er veldig deilig å komme hjem, selv om man har et sykt barn. Bare det å vite at man er trygg hjemme. Skulle det skje noe, eller hvis det er noe vi lurer på kan vi kontakte hjemmesykehus med en gang, sier pappa Anders.

AHS ser også flere fordeler med dette tilbudet.

Barna er friskere hjemme. De løper rundt, de har lekene sine, de har rommet sitt. Og ofte får vi får gjort mye mer enn vi mange ganger får gjort inne på sykehuset, på grunn av den økte tryggheten barna føler når de er hjemme, sier seksjonsleder Lisa Fosshaug på AHS.

Kvaliteten på helsetjenesten er like god

Avansert hjemmesykehus for barn har siden oppstart i 2015 behandlet syke barn hjemme. Det er en egen avdeling under Barne- og ungdomsklinikken på Ahus og består av 7 sykepleiere med ulik spesialutdannelse. Forskjellen fra øvrige avdelinger er at barna behandles hjemme, men kvaliteten på helsetjenesten er like god som inne på sykehuset.

Hjemmesykehus for barn er åpent for alle pasienter, uavhengig av diagnose og alder, så fremt bestemte kriterier er oppfylt. (Se her for mer informasjon om AHS).  De samarbeider tett med barnets lege, samt fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, Barn- og unges psykisk helse (BUPH), Palliativt team og avdelingene inne på sykehuset.

For å sikre god kvalitet og kontinuitet, samt skape bedre overganger mellom sykehus og primærhelsetjenesten samarbeider AHS også med kommuner og bydeler i Ahus sitt opptaksområde.

Undervisning og opplæring i kommunene

Avansert hjemmesykehus ønsker et godt og tett samarbeid rundt enkelte pasienter der de er. Derfor tilbyr AHS bistand og opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer til ansatte i kommune og sykehus, ved at de kommer ut der pasienten er for å gi opplæring til de som skal hjelpe.