+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Folkehelseinstituttet

Bli med på å markere håndhygienedagen 5. mai!

Smittevern er livsviktig, og håndhygiene har aldri vært viktigere! Sammen med bruk av personlig beskyttelsesutstyr er håndhygiene et helt avgjørende tiltak for å hindre smitte med covid-19 og andre smittsomme sykdommer i helsetjenesten. For best mulig effekt må beskyttelsesutstyr benyttes riktig og håndhygiene må utføres til rett tid, med rett teknikk og med effektive hånddesinfeksjonsmidler. 

Tema for håndhygienedagen 5. mai 2021 er i tillegg til håndhygiene, korrekt bruk av hansker og annet beskyttelsesutstyr. Folkehelseinstituttet anbefaler at man under årets markering tar sikte på å øke kunnskap blant helsepersonell på disse tre områdene:

  • Når hansker skal benyttes
  • Riktig bruk av hansker og annet beskyttelsesutstyr ved kjent/mistenkt smitte
  • Viktigheten av å utføre håndhygiene til rett tid, også når hansker benyttes

    Illustrasjon: FHI


Bli med på å markere håndhygienedagen 5. mai 2021!

Den enkelte arbeidsplass beslutter selv hvordan de vil markere dagen. Det gis imidlertid forslag til aktiviteter med tilhørende materiell og hjelpemidler – som dere kan bestille her.

På denne nettsiden finner dere flere gode ideer, samt mulighet til å bestille materiell.

 

Meld dere på!

FHI ønsker at dere melder dere på – det innebærer ikke krav til aktiviteter – men dere får tilgang til mer informasjon og materiell!