+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Plakat for Helseinnovasjons konferansen i Førde 2023. 1.-2. februar.Plakat for Helseinnovasjons konferansen i Førde 2023. 1.-2. februar.

Brenner du for helseinnovasjon?

Helseinnovasjonskonferansen er en digital mingleplass for innovasjon og verdiskapning i helsetjenesten. Konferansen går av stabelen 1. og 2. februar og er for alle med interesse for helseinnovasjon; enten du er helsepersonell, techgründer, investor, næringslivsleder, kommuneansatt, student eller forsker.

Konferansen er heldigital og arrangørene legger til rette for det digitale formatet med over 30 korte presentasjoner, nettverksbygging gjennom digitale minglerom og rundt 50 digitale stands med mulighet for å booke «speeddates». I fjor ble det booket 100 slike møter, forteller Gro Rukan, innovasjonsrådgiver i Helse Førde, som arrangerer konferansen.

Etter to vellukka år med 500 deltakarar og digital mingling, så vil vi også i 2023 arrangere konferansen digitalt for å sikre brubygging og brei deltaking frå heile landet. Vår målsetnad er å skape ein god tverrfagleg arena der kompetanse- og erfaringsdeling kan bidra til å inspirere til meir innovasjon og ny verdiskaping i helsesektoren

Gro Rukan, innovasjonsrådgiver i Helse Førde
På bildet fra venstre: 
Anne-Mette Hjelle, konferansier
Arve Varden, Administrerende direktør i Helse Førde
Gro Rukan, innovasjonsrådgiver Helse Førde
Foto: John Eirik Anfinsen, E-helse Vestland

Fra venstre: Anne-Mette Hjelle, konferansier, Arve Varden, Administrerende direktør i Helse Førde og Gro Rukan, innovasjonsrådgiver Helse Førde


Årets program består av følgende temabolker:

  • Framtidas helsetenester – innovasjonskraft i samarbeid
  • Kompetansebygging og helsepersonell som innovasjonsressurs
  • Teknologi for betre helsetenester
  • Datadriven innovasjon – bruk av helsedata
  • Helsenæring og internasjonalisering
  • Sømløse overgangar mellom tenesteledd – Helsefellesskap

Kompetansebroen er invitert til å holde innlegg i under temabolken «Sømløse overgangar mellom tenesteledd – Helsefellesskap» på dag 2.

Klikk her for å se fullt program og lenke til påmelding på konferansens hjemmeside.