+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjonsbilde. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Brobyggerprosjektet: samspill mellom praksis og forskning

Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet presenterte forrige uke Brobyggerprosjektet, en ny satsning på praksisnær forskning med mål om å knytte forskning, utdanning og klinisk praksis tettere sammen.

I disse brobyggerstillingene ønsker OsloMet å knytte forskning og praksis tett sammen. I praksisdelen vil stipendiatene ha fokus på utvikling av praksis som en god læringsarena, for eksempel ved å støtte kunnskapsbasert praksis, bistå i veiledning av praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger, samt være et bindeledd mellom praksisstedet og universitetet.

Ønsker å fremme praksisnær forskning

Med disse stipendiatstillingene ønsker OsloMet å fremme en mer praksisnær forskning, fortalte prodekan for FoU ved OsloMet Sølvi Helseth i en tidligere Kompetansebroen-sak om prosjektet.

Les saken her:  Nye stipendiatstillinger: Samspill mellom praksis og forskning

Prodekan FoU ved OsloMet, Sølvi Helseth. Foto: OsloMet

Vi ønsker tydeligere brukermedvirkning og en mer praksisnær forskning. Det er ikke nødvendigvis forskere som skal styre problemstillingene og hvordan forskningen skal se ut, men et tett samarbeid med praksis.

Blant annet er det blitt lyst ut to stillinger knyttet til kirurgiske poster på Ahus og en stilling knyttet til Utviklingssenter for skyehjem og hjemmetjenester i Akershus, forteller Helseth.

De kliniske stipendiatstillingene er brobyggerstillinger der 60 % av stillingen kobles til arbeid med et ph.d.-prosjekt og 40 % kobles til utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter i praksisfeltet.

Tverrfaglig prosjekt

Det er totalt 8 stipendiatstillinger i  det tverrfaglige prosjektet . To sykepleiere, to jordmødre, en fysioterapeut og tre ergoterapeuter gir god bredde i stipendiatenes faglige bakgrunn.

Astrid Marie Nysted Berg, sykepleier, Ahus

Ingvill Drevland, ergoterapeut, Oslo Kommune

Karoline Madsen, sykepleier, Oslo kommune

Kjersti Engen Marsdal, jordmor, OUS

Kristin Jerve Aanstad, jordmor, OUS

Line Myrdal Styczen, ergoterapeut, Oslo kommune

Liss Marita Solbakken, fysioterapeut, Ahus

Ruth-Ellen Slåtsveen, ergoterapeut, Oslo Kommune

Kilde: OsloMet

Stipendiatene, dekanat og prosjektledelse: F.v. Kristin Jerve Aanstad, Ruth-Ellen Slåtsveen, Astrid Marie Nysted Berg, Karoline Madsen (bak), Ingvill Drevland (foran), Kjersti Engen Marsdal, Line Myrdal Styczen, Liss Marita Solbakken, prodekan for utdanning Ingrid Narum, prodekan FoU Sølvi Helseth, dekan Gro Jamtvedt, Ida Svege og prosjektleder Heidi Ormstad. Foto: Marit Christiansen / OsloMet.

Brobyggere på Ahus

Fra Ahus skal Astrid Marie Nysted Berg sitt doktorgradsprosjekt handle om sykepleiere og legers kompetanse, håndtering og opplevd mestring i akuttsituasjoner knyttet til utrykninger av mobil invasive team og bruk av verktøyene ProAct og NEWS. Målet er å bidra med kunnskap om hva som er viktige betingelser for å observere, vurdere og behandle akutt kritisk syke pasienter i et tverrfaglig team.

Med 20 års erfaring som sykepleier og fagsykepleier på intensiven på Ahus har Astrid arbeidet mye med kritiske syke pasienter og hun håper brobyggerstillingen kan bidra til å vise at det går an å kombinere forskning og praksis.

Astrid Marie Nysted Berg

Astrid Marie Nysted Berg. Foto OsloMet

Jeg har ofte reflektert over at det arbeides med mye spennende fag, bidrag til prosjekter, forskning og deling av erfaringskunnskap som ikke blir delt videre. Jeg mener det er stor avstand mellom praksis og forskning. I tradisjonell forskning tvinges man ut av det praksisnære feltet i mange år.

Jeg håper med brobyggerstipendiatstillingen og kunne bidra til å vise at det går an å kombinere praksis og forskning, samt stå i praksis som intensivsykepleier med forskningskunnskapen. Jeg har også tro på at «behovsidentifisert forskning,» inspirert av James Lind Alliance i samarbeid med fagpersoner og brukere, kan bidra til å løfte fagmiljøet i praksis og få viktige svar som praksis selv ønsker svar på, forteller Nysted Berg.

Den andre Ahus-ansatte som har fått stipendiatstilling er Liss Marita Solbakken som skal undersøke hvordan kommunikasjon og samarbeid mellom tjenestenivåene påvirker utskrivelsen, og hvordan pasienter og pårørende opplever denne overgangen.

Liss Marita Solbakken. Foto: OsloMet

Målet er å øke kunnskap om hvilke tiltak som bedrer overgangen for pasienter med hjerneslag og deres pårørende, slik at de føler seg ivaretatt i prosessen.

Til Fysioterapeuten forteller hun at hun er spesielt interessert i å se på hvordan kommunikasjon og samarbeid mellom tjenestenivåene påvirker utskrivelsen, og hvordan pasienter og pårørende opplever denne overgangen. Derfor vil pasienter med hjerneslag, pårørende og helsepersonell på sykehus og i kommune bli invitert til å gi innspill på hva de mener er viktig å forske på for å bedre kvaliteten og kontiniuteten i overgangen fra sykehus til kommune.

Les intervju med Liss Marita Solbakken i Fysioterapeuten.no: Lar klinikere og pasienter påvirke forskningsformålet