ABCDE – systematisk pasientobservasjon

En systematisk pasientobservasjon etter ABCDE-metodikken vil kunne avdekke funn som tilsier svikt i vitale funksjoner.

Om du jobber i sykehus eller kommunehelsetjenesten er dette en viktig kompetanse som kan hjelpe deg som helsepersonell å fange opp symptomer tidlig og ikke overse viktige ting. Og det  kan være med på å gi pasienter rask og riktig behandling  ved alvorlig sykdomsforverring.

Denne modulen er laget for legevaktpersonell, men gir et generelt godt bilde av hva ABCDE-metodikken går ut på, hvorfor den skal gjennomføres systematisk og  i en gitt rekkefølge. Og hvordan du kan iverksette tiltak underveis.

Hele kurset i akuttmedisin for legevaktpersonell finner du her.

Kurset er laget av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktpersonell på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det brukes som forkurs til oppmøtebasert praktisk kurs for leger, sykepleiere og annet legevaktpersonell.

NB: Noen av filmene i kurset virker best i andre nettlesere enn Internet Explorer.

Kurset tar mellom 15 og 20 min å gjennomføre.

E-Kursinnhold