+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Akuttmedisin for legevaktpersonell

Kurset inneholder grunnleggende akuttmedisinteori tilpasset legevakt. Deler av kurset kan brukes i forbindelse med lokal akuttmedisinsk trening.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har laget kurset på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Innhold:

  1. Introduksjon
  2. Akuttundersøkelsen
  3. Luftveishåndtering
  4. Sirkulasjon
  5. Hjertestans
  6. Traumer
  7. Kommunikasjon og samarbeid

Kurset er optimalisert for nettleserene Safari, Firefox, Opera eller Chrome på datamaskin (ikke mobil og nettbrett).