+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Autismespekter-forstyrrelse

Autismespekterforstyrrelse er en samlebetegnelse på ulike tilstander innen en felles diagnosegruppe, som alle kjennetegnes av kvalitative avvik eller påfallende vansker med sosial interaksjon, språk og kommunikasjon og fleksibilitetsvansker.

Primærmålgruppen for kurset er ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommuner, men flere deltemaer kan også være relevante for klinikere i spesialisthelsetjenesten. Det faglige nivået er tilpasset slik at også ufaglærte kan benytte innholdet.

Kurset er utviklet i et prosjekt ved Stiftelsen SOR.

NB: Dette kurset har egen innlogging med mulighet for kursbevis. Kurset gir dermed ikke mulighet for kursbevis fra Kompetansebroen. Hvis du klikker “Merk som fullført” hos oss, vil du ikke få opp kursbevis på “Min side.”