+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Barn og ungdom med ADHD

Kurset er utviklet for å gjøre deg tryggere i rollen som foresatt til barn og ungdom med ADHD, og har som mål å bidra til:

  • Økt kunnskap og forståelse for vansker og utfordringer forbundet med ADHD
  • Økt bevissthet knyttet til hvordan man kan bidra til utvikling av et positivt selvbilde og opplevelse av mestring for barnet
  • Økt kunnskap om ulike tiltak og hjelpemidler som kan være støtte der barnet har utfordringer

Målgruppe: Foreldre/foresatte til barn og ungdom med ADHD. Også relevant for helsesykepleiere og annet helsepersonell som jobber mot foreldre og barn med ADHD.

Tid: Ca. 70 minutter.