+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Barn og unge i sorg

Hvert år mister ca. 3000 barn og unge i Norge foreldre eller søsken. I dette kurset vil du lære hvordan du kan bidra til at barn og unge i sorg møtes på en best mulig måte. Du får møte barn og unge som har mistet ved dødsfall og du får innføring i nyere forståelse av sorg.

Kurset er inndelt etter disse målgruppene: skolepersonell, helsesykepleiere og barnehageansatte. Det vil også være verdifullt for ansatte i helsetjenesten som møter barn og unge i sorg.

Kurset er utviklet av Enhet sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus.

Course Content

Innhold: