Barn og unge i sorg

Hvert år mister ca. 3000 barn og unge i Norge foreldre eller søsken. I dette kurset vil du lære hvordan du kan bidra til at barn og unge i sorg møtes på en best mulig måte.

Målgruppen er lærere, helsesøstre og ansatte i barnehager. Kurset vil også være verdifullt for andre ansatte i helsetjenesten som møter barn og unge i sorg.

Kurset er utviklet av Seksjon for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus.

Course Content