+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Sunnaas Sykehus

Behov for rehabilitering

Stein Arne Rimehaug fra Sunnaas sykehus har i samarbeid med fagpersoner i Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark, utviklet et eLæringskurs som skal hjelpe helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten med å kartlegge behovet for rehabilitering.