Foto: Sunnaas Sykehus

Behov for rehabilitering

Stein Arne Rimehaug fra Sunnaas sykehus har i samarbeid med fagpersoner i Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark, utviklet et eLæringskurs som skal hjelpe helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten med å kartlegge behovet for rehabilitering.

E-Kursinnhold

Modul Status