Foto: skjermdump

Digitalt læringsløp i lindrende behandling

Læringsløpet «Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling» er en grunnleggende innføring i lindrende behandling uavhengig av diagnose og alder, med unntak av alvorlig syke barn og unge. Læringsløpet retter seg mot alt helsepersonell som arbeider i kommunenes helse- og omsorgstjenesten. 

Innholdet i læringsløpet er utarbeidet av USHT Akershus og bygger på prinsippene for grunnleggende palliasjon hentet fra «Palliasjon i kreftomsorgen. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen», og målet med læringsløpet er at alle faggrupper som møter mennesker i behov av lindrende behandling skal ha en grunnleggende kompetanse på fagområdet.

Klikk her for å åpne læringsløpet