+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Logo prosjekt "Sex som funker", av ungefunksjonshemmede.no

E-læringsverktøy: Sex som funker

E-læringsverktøyet Sex som funker skal bidra til økt kunnskap om egen seksuell helse og om eksisterende informasjonstilbud for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

I tillegg vil vi utvikle kompetansen hos  tjenestetilbydere som jobber med målgruppen, deriblant helsepersonell i skole-, primær- og spesialisthelsetjenestene, pedagoger (inkludert seksualundervisere), ansatte i organisasjoner, og ansatte ved ulike informasjonstjenester om seksualitet for ungdom.

Kurset fungerer best i nettleserene Google Chrome, Micorsoft Edge og Mozilla Firefox.