+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Fallforebygging

Fallforebygging er et av satsingsområdene i “I trygge hender 24-7” og har et nasjonalt fokus. For å ta vare på pasientsikkerheten er det av stor betydning at vi opparbeider oss gode rutiner for fallforebygging.