+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Familiefokusert praksis

Kurset gir deg forståelse for familiefokusert praksis og hvordan du kan bruke Familiemodellen i klinisk sammenheng, i samtale med brukere og deres familier. For best mulig læringsutbytte anbefales det at du gjennomfører kursmodulene i den rekkefølgen de er satt opp.

Kurset er et resultat av et internasjonalt samarbeid som involverer klinikere, personer med egenerfaring, ledere og forskere fra Norge, Nord-Irland, England og Ausstralia.

Deltakere i samarbeidet:

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Queen’s University Belfast
 • Northern Ireland Health and Social Care Board
 • Royal North Shore Hospital, Sydney

Kurset er delt inn i åtte moduler

 • Modul 1 Introduksjon
 • Modul 2 Hvorfor
 • Modul 3 Hva
 • Modul 4 Hvordan
 • Modul 5 Samtale med bruker
 • Modul 6 Familieplan
 • Modul 7 Familiesamtale
 • Modul 8 Ressursers