+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde fra e-læringskurset

Feedback informerte tjenester

Dette kurset om tilbakemeldingsverktøyet «Feedback informerte tjenester» (FIT) er utviklet av Drammen kommune.

Målet er å gi flere ansatte i psykisk helse- og rusarbeidet i kommuner mulighet til å ta i bruk FIT raskere.

Målgruppe: Alle som ønsker mer kunnskap om FIT.

Kurset består av fem moduler:

  • Modul 1: Introduksjon
  • Modul 2: Hvorfor FIT?
  • Modul 3: ORS og SRS
  • Modul 4: Introdusere FIT
  • Modul 5: OpenFIT