+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Forskrivning av vanedannende medisiner

Kurset bygger på Helsedirektoratets «Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet» (IS-2014)», men lener seg også på andre veiledere, retningslinjer og offentlig oppdaterte og godkjente fagstoff-sider.

Målgruppen er leger i førstelinjetjenesten (fastleger), men alle helsearbeidere fra både spesialist- og primærhelsetjenesten vil ha nytte av kurset.

Foruten å bygge på veilederen, bygger kurset på anerkjent faglig kunnskap innen farmakologi og klinisk praksis. Eksterne lenker er lenker som er utarbeidet av offisielle norske, ikke-kommersielle aktører.

Kurset er interaktivt. Det vil si at det er bygget opp med kasus og tilhørende informasjon, hvor samme type informasjon kan være aktuelt for flere kasus. Det betyr at man av og til, hvis man følger kurset “slavisk”, kan støte på de samme lenkene og informasjonskildene. Da kan man enten repetere disse eller hoppe over og gå videre.

Kurset er utviklet på oppdrag fra Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP).

Det tar ca. 5-7 timer å gjennomføre kurset, avhengig av hvor mye man diskuterer og reflekterer underveis.

NB: Dette kurset har egen mulighet for kursbevis etter bestått kursprøve. Kurset gir dermed ikke mulighet for kursbevis fra Kompetansebroen. Hvis du klikker “Merk som fullført” hos oss, vil du ikke få opp kursbevis på “Min side.”