+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde fra e-læringskurset

Forstøver Philips Respironics

Forstøversystemet Philips Respironics brukes til administrering av inhalasjonsmedikamenter.

Målgruppen er sykepleiere.

Kurset er utviklet ved lungemedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus HF av Christy Pham og Aina Larsen.

Det tar ca. 10 minutter å gjennomføre kurset. Kontroller med lederen din om det stilles ytterligere krav til opplæring før du kan ta apparatet i bruk.