+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

HoNOS – Innføring i skåringsverktøy

HoNOS – Health of the Nation Outcome Scales – er et skåringsverktøy for systematisk måling og dokumentasjon av alvorlighetsgrad innen 12 viktige problemområder.

Målsettingen med kurset er å gi deg innføring i skåringsverktøyet og erfaring med bruk av skalaen. Kurset går gjennom bakgrunn, retningslinjer og skalaen – område for område. Underveis vil du få korte pasientbeskrivelser som du skal skåre.

Tilbakemeldinger fra klinikere som bruker HoNOS er at den er enkel å forstå og gir klinisk nytte.

HoNOS dekker et bredt spekter av problemområder, samtidig som det er så kort at det kan brukes i daglig klinisk arbeid. Når du kjenner pasienten og har lært å bruke HoNOS, tar det vanligvis bare 5-6 minutter å skåre.

Det tar ca. 45 minutter å gjennomføre kurset.