+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Høreapparater – bruk og vedlikehold

Høreapparat er et godt hjelpemiddel, men det er viktig å være klar over at det ikke gir normal hørsel. I dette kurset får du veiledning i bruk og stell av ulike høreapparater.

Målgruppe: Ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som har direkte kontakt med hørselshemmede.

Det tar ca. 15 minutter å gjennomføre kurset.