KOLS

Kurset er for helsepersonell som jobber med pasienter med kols
Hensikten med kurset er å bli trygg i møte med pasienter med kols slik at helsepersonell kan gi den beste behandling, støtte og opplæring

Tema i kurset er

  • Anatomi og fysiolog
  • Sykdomslære
  • Diagnostisering
  • Behandling
  • Pleie og omsorg
  • Fysioterapi
  • Ernæring
  • Ergoterapi
  • Rehabilitering

I kurset kan du velge og lære om de temaene som er mest aktuell for deg og din jobb. Kurset tar ca. 10 minutter å gjennomføre.

E-Kursinnhold

Modul Status
1

KOLS