Kommunikasjon via tolk i helsetjenesten

Dette kurset gir en generell innføring i kommunikasjon via tolk for helsepersonell. Du får gode råd og tips til forberedelser og gjennomføring av et møte med fremmøtetolk.

Målgruppen er alt helsepersonell som har bruk for tolk i jobben.

Kurset er utviklet av Akershus universitetssykehus i samarbeid med Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

E-Kursinnhold