+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Koordinator i spesialist-helsetjenesten

En koordinator i spesialisthelsetjenesten sikrer samordning av pasientens tjenestetilbud. Dette krever samarbeid med mange tjeneste ytere.

Dette kurset er utviklet av Sunnaas sykehus HF.