Koordinator i spesialist-helsetjenesten

En koordinator i spesialisthelsetjenesten sikrer samordning av pasientens tjenestetilbud. dette krever samarbeid med mange tjeneste ytere.

Dette kurset er utviklet av Sunnaas sykehus HF.

E-Kursinnhold