+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Utklipp fra e-læringskurset.

Kunnskapsbasert habilitering

Kunnskapsbasert habilitering er et e-læringskurs som skal bidra til å bedre kvaliteten på helsetjenestens arbeid med habilitering. Det er utviklet av NTNU i samarbeid med helseforetakene i Midt-Norge.

Kurset er både for nyansatte som ønsker en innføring i habiliteringsfaget, og for erfarne ansatte som ønsker videre utdanning innen habilitering i spesialisthelsetjenesten. Det er også aktuelt for alle som er interessert i habilitering – fagpersoner, studenter og pårørende.

Kurset består av fem moduler. Modul 1-3 får du umiddelbart tilgang til når du klikker på “Kunnskapsbasert habilitering” nederst og velger lenken “Meld deg på modul 1-3”. Du oppretter da en bruker i systemet til NTNU.

Etter at du har gjennomført modul 1-3 kan du laste ned et kursbevis. Modul 1-3 er godkjent av Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Fysioterapiforbund.

For å gjennomføre modul 4 og 5 må du være tatt opp som student ved NTNU Videre. Modul 4 og 5 gir 7,5 studiepoeng ved NTNU.

Course Content