+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde fra e-læringskurset

Medikamentregning

I dette kurset kan du friske opp dine kunnskaper om medikamentregning. Hovedmålgruppen er sykepleiere, men kurset er også relevant for andre yrkesgrupper som ønsker å trene på medikamentregning.

Følgende hovedtema gjennomgås:

  • Grunnleggende ferdigheter
  • Fortynning
  • Infusjoner

Kurset er bygd opp ved hjelp av scenario og er praksisnært, slik at du møter pasienter som trenger medikamentell behandling. Du vil få tilgang til aktuell teori underveis. Det er nødvendig å ha tilgang til hjelpemidler som kalkulator, papir og blyant. Det anbefales at du leser teorien som er beskrevet i de tre hovedtema før du starter på problemløsningen i scenarioene.

Kurset er utviklet av Sykehusapotek Nord HF.

 

Course Content